[Vietnamnet] CEO JobOKO chỉ sinh viên mới ra trường cách có thu nhập 1000.USD/tháng.

17/05/2023 12:00
Sinh viên học tới năm thứ 3, thứ 4 nhưng CV vẫn "trắng trơn", như vậy đang "quá ì" và xuất phát chậm trong cuộc đua sự nghiệp. Nhưng những bạn trẻ có tố chất và có nỗ lực vẫn có thể đạt 1000 USD/tháng.
Giải thưởng của chúng tôi: