Digital Account Intern

CÔNG TY CỔ PHẦN HALOCOM

Hồ Chí Minh

25/05/2024

Chuyên viên CSKH - Bàn giao BĐS (Chủ đầu tư)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Cạnh tranh

Hà Nội

31/05/2024

Chăm sóc khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ANT DESIGN VIỆT NAM

7 - 10 triệu VNĐ

Hà Nội

17/06/2024