Chuyên Viên Content Tiktok/Content Viral

Công ty Cổ phần đầu tư HBR Holdings

10 - 15 triệu

Hà Nội

12/06/2024

CHUYÊN VIÊN CONTENT VIRAL (FANPAGE)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ

Hà Nội

30/05/2024

Chuyên Viên Content

CÔNG TY CỔ PHẦN BUTABA

8 - 12 triệu

Hà Nội

22/05/2024