Nhân viên phục vụ

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Quang Minh

6,5 - 7 Triệu VND

Hà Nội

10/06/2024

Nhân viên phục vụ buồng phòng-房務部房務員 - Room Attendant

Công ty TNHH Công Nghiệp Điện Quang Việt Hoa

Thỏa thuận

Bình Dương

15/06/2024

Nhân viên phục vụ

Công ty cổ phần Evergreen đầu tư

6 - 8 Triệu VND

Hưng Yên

07/06/2024