Mẫu CV Đơn giản 1

  • 123
  • 15
  • 32

CV phù hợp cho

Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc từ 2 - 3 năm trở lên, các vai trò senior.

Những nghề nghiệp chú trọng vào kỹ năng cứng, những người thích sự đơn giản và quan tâm tới chức năng cung cấp thông tin của CV.

Đọc thêm

Chi tiết CV

Thiết kế đơn giản với khả năng tùy chỉnh 8 màu chữ nổi bật các dòng tiêu nền trên nền trắng, đầy đủ các phần với tiêu đề nội dung rõ ràng được chia theo từng cột, từng ô.

CV tập trung làm nổi bật phần kinh nghiệm làm việc và các trải nghiệm của nghiệm của ứng viên. Phần kỹ năng mềm được sắp xếp ở bên trái CV với các thang đánh giá mức độ khác nhau cho phép tùy chọn theo khả năng thực tế.

cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv