Mẫu CV Truyền thống

  • 123
  • 15
  • 32

CV phù hợp cho

Ứng viên các vị trí ngành kỹ thuật, những người đã có kinh nghiệm làm việc.

Các công việc đề cao tính khoa học, logic nhưng không quá chú trọng đến sự sáng tạo.

Đọc thêm

Chi tiết CV

Thiết kế truyền thống với bố cục được trình bày trên trang theo chiều ngang, không chia thành từng cột nhưng vẫn rõ ràng thành từng mục với tiêu đề rõ ràng.

CV Truyền thống có ưu điểm là thuận tiện đọc từ trên xuống dưới, có thể thuyết phục những nhà tuyển dụng thích phong cách giản dị hay có phần bảo thủ.

cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv