• Đón tiếp khách hàng đến tham quan, sửa chữa tại công ty
  • Điều phối xe (ô tô) khách hàng đến sửa chữa đúng vị trí chờ, và hướng dẫn khách hàng gặp đúng nhân viên hỗ trợ.
  • Kiểm soát khách hàng và nhân viên ra vào công ty.
  • Kiểm soát xe ra vào công ty.
  • Quản lí tài sản, công cụ dung cụ công ty cấp phát
  • Các công việc khác được phân công....
  • yÊU CẦU
  • Nam - 19 -43 tuỗi
  • trung thực, thật thà, có trách nhiệm
  • Ý thức kỉ luật tốt, có nhu cầu gắn bó lâu dài
  • Ưu tiên các ứng viên đã từng đi nghĩa vụ hoặc tham gia các khóa đào tạo an ninh dân sự

Nộp hồ sơ liên hệ

anh Bẳng