Mô tả công việc:
- Xây dựng chiến lược marketing cho nhãn hàng phụ trách: Chiến lược định hướng rõ ràng, cụ thể từng đầu mục tiêu.
- Lập kế hoạch marketing năm, quý, tháng:
+ Kế hoạch đảm bảo đạt được doanh số mục tiêu đề ra, có KPI đánh giá
+ Thuyết trình thuyết phục trước BGĐ
- Triển khai các hoạt động marketing theo kế hoạch đã được duyệt:
+ Phân chia đầu công việc rõ ràng cho bộ phận hỗ trợ triển khai
+ Giám sát tiến độ công việc, đảm bảo từng đầu công việc hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng
+ Có phương án xử lý tình huống phát sinh ngay lập tức
- Kiểm soát ngân sách marketing của nhãn hàng:
+ Đảm bảo chi tiêu đúng ngân sách theo kế hoạch
+ Đảm bảo tiết kiệm chi phí ở mức tối đa.
- Báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động marketing:
+ Báo cáo phải thể hiện được: những việc đã làm được, chưa làm được theo KPI đã đề
+ Đề xuất hướng giải quyết, rút kinh nghiệm
- Quản lý các mối quan hệ với giới truyền thông:
+ Giao lưu, quan hệ tốt với các đối tác truyền thông như: Nhà báo, các công ty truyền thông
+ Xử lý các khủng hoảng truyền thông khi cần
- Kiểm soát chất lượng tư vấn: đảm bảo hiệu suất và chất lượng tư vấn, tỷ lệ chốt đáp ứng được yêu cầu của nhãn, của kênh.
- Phối hợp chặt chẽ kênh OTC, đảm bảo tăng trưởng nhãn:
+ Cân đối tỷ lệ KPI doanh số giữa Onl và OTC để đảm bảo tổng thể nhãn
+ Tối đa các hỗ trợ cho kênh OTC để phát triển thị trường.
YÊU CẦU:
- Kỹ năng xử lý công việc nhanh nhẹn, linh hoạt và quyết đoán.
- Kỹ năng phát hiện, phân tích và quản lý rủi ro
- Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ.
- Kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng giao tiếp
- Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty dược

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty TNHH Grow Green AZ