Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

- Nhập hàng mua ngoài (Tạo mã vật tư, hàng hóa, SP)
- Đối chiếu công nợ gia công
- Kiểm tra, xác nhận tồn kho cho kế hoạch đặt hàng
- Kiểm tra phiếu chuyển kho, giao hàng sai, xác nhận sửa phiếu
- Kiểm tra phiếu điều chuyển kho với lệnh điều động xe
- Quản lý số liệu tồn kho tất cả các kho Cty.
- Phân tích chi phí các BP cho Cty, giá thành cho sản phẩm...
- Hỗ trợ các phòng ban khi có yêu cầu.
- Công việc phát sinh +Yêu cầu của KTT+Yêu cầu của BGĐ.
Liên hệ:
0967******Hiện sốĐã sao chép

Nộp hồ sơ liên hệ