Mô tả công việc

- Sắp xếp và điều hành nhân sự, thiết bị, máy móc để triển khai các dự án được giao;

- Đảm bảo công tác chuẩn bị thi công: chuẩn bị mặt bằng, đôn đốc, kiểm soát việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu vào để dự án triển khai đúng kế hoạch;

- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thi công của các dự án mình quản lý;

- Đôn đốc, kiểm khối lượng thực hiện, đảm bảo tiến độ thanh toán chung theo hợp đồng với chủ đầu tư;

- Đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường;

- Chịu trách nhiệm việc sử dụng vật tư, kiểm soát hao hụt vật tư tại dự án;

- Xử lý các vấn đề sự cố dự án phát sinh trong và sau thi công trong quyền hạn và trách nhiệm của mình;

- Thay mặt Công ty thực hiện công tác đối nội, đối ngoại với khách hàng.

Yêu cầu công việc

Chỉ Huy Công Trình, Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông, Thi Công Ép Cọc, Xây Dựng

Quyền lợi được hưởng

Thông tin khác

Ngày Đăng Tuyển
21/06/2021
Cấp Bậc
Trưởng phòng
Ngành Nghề
Xây dựng
, Bất động sản
, Hoạch định/Dự án
Kỹ Năng
Chỉ Huy Công Trình, Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông, Thi Công Ép Cọc, Xây Dựng
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ

Nộp hồ sơ liên hệ

Công Ty TNHH Bê Tông Và Xây Dựng Minh Đức