Mô Tả Công Việc
 • Thực hiện các công việc liên quan đến từng mảng kiến trúc: Kiến trúc giải pháp, ứng dụng, kiến trúc hạ tầng, kiến trúc dữ liệu.Các công việc bao gồm: Xây dựng thiết kế kiến trúc cho các dự án, Xây dựng và chuẩn hóa các tiêu chuẩn, quy hoạch kiến trúc, Đảm bảo các quy hoạch được thực thi
 • Thực hiện cải tiến kiến trúc: đo lường, phân tích, đánh giá khả năng sẵn sàng, năng lực và rủi ro của các hệ thống công nghệ, hoạch định các giải pháp cải tiến, nâng cao năng lực công nghệ
 • Tham gia triển khai, đánh giá cho ý kiến về các thay đổi kiến trúc trong các dự án, công việc có liên quan đến thay đổi kiến trúc
 • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc ứng dụng tại MB
QUYỀN LỢI
 • Văn phòng chuyển đổi là đơn vị thực thi sứ mệnh tổ chức triển khai thành công Lộ trình chuyển đổi kinh doanh và Lộ trình Chuyển đổi hạ tầng công nghệ của MB theo chiến lược về chuyển đổi số, hướng tới MB trở thành một doanh nghiệp sPhát triển đội ngũ cán bộ nguồn kế cận Hipo cho hệ thống
 • Được tiếp cận, đào tạo tham gia triển khai các thông lệ quốc tế về Chuyển đổi số
 • Được làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia nước ngoài trong VPCĐ
 • Chế độ đãi ngộ thu hút
Yêu Cầu Công Việc
 • Có kinh nghiệm tham gia phát triển phần mềm hoặc triển khai các giải pháp phần mềm
 • Có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế và xây dựng giải pháp trong/ hoặc với ngân hàng hoặc/và các tổ chức tín dụng
 • Khả năng nghiên cứu tốt, cập nhật các giải pháp công nghệ mới
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo, thuyết trình, kết nối các bên liên quan tốt
 • Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống tốt
 • Tiếng Anh trình độ IELTS trên 5.0 hoặc tương đương
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chuyên môn, hiểu biết về phân tích, thiết kế, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các dự án/chương trình chuyển đổi

Nộp hồ sơ liên hệ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội