Mô tả công việc

1. Thực hiện tư vấn pháp lý, nghiên cứu M&A dự án BĐS, hướng dẫn pháp luật; thẩm định, soạn thảo các văn bản, hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến:
- Cơ cấu quản trị, quy chế điều hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Đầu tư tài chính, huy động vốn và cơ cấu sở hữu vốn của Tập đoàn
- Thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình thay đổi cơ cấu sở hữu vốn, cơ cấu quản trị và điều hành của Sunshine Homes như: đăng ký doanh nghiệp, lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, chấm dứt, giải thể, phá sản công ty,....
- Các quy trình, quy định nội bộ của Sunshine Homes, bao gồm: Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp luật, thẩm định và cho ý kiến pháp lý trong quá trình xây dựng/soạn thảo/xem xét/sửa đổi.
2. Tham gia giải quyết các yêu cầu và tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và lao động (nếu có).
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành luật
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các Tập đoàn bất động sản, công ty niêm yết, công ty đại chúng.
- Am hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là pháp luật về Doanh nghiệp, Bất động sản, Chứng khoán, Tài chính ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty niêm yết.
- Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Quyền lợi được hưởng

- Mức lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực thực tế
- Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác
- Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Nộp hồ sơ liên hệ

Sunshine Group