Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới

Mô tả công việc

 • Thực hiện xây dựng, góp ý các quy trình, quy định, tiêu chuẩn, công cụ quản lý hệ thống mạng lưới Chi nhánh (CN)/Phòng giao dịch (PGD) về hoạt động, hiệu quả hoạt động, hình ảnh, ... và quản lý, đánh giá hoạt động CN, PGD theo các tiêu chuẩn xây dựng.
 • Thu thập, tiếp nhận thông tin về hoạt động CN/PGD, thực hiện/phối hợp các đơn vị HO giải quyết, xử lý các vấn vướng mắc, các đề xuất của CN/PGD.
 • Thực hiện lập các báo cáo về hoạt động của hệ thống mạng lưới theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, Ban lãnh đạo ngân hàng.
 • Thực hiện quản lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ thuê địa điểm CN/PGD.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Yêu cầu công việc

 • Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu phân tích tài chính doanh nghiệp, ngân hàng;
 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm
 • Hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật...

Quyền lợi được hưởng

Nộp hồ sơ liên hệ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội