Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Mô tả công việc

- Thiết kế và quản lý các mẫu biểu liên quan đến công tác lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của các đơn vị và Tập đoàn.
- Thực hiện triển khai công tác kế hoạch định kỳ, hàng năm theo đúng thời gian
- Tham gia lập, tổng hợp kế hoạch hoạt động kinh doanh cho Tập đoàn.
- Trình Ban lãnh đạo phê duyệt giao kế hoạch cho các đơn vị.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh thực tế so với kế hoạch theo qui định.
- Lập báo cáo, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ; đánh giá tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch của các đơn vị nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo định kỳ.
- Chịu trách nhiệm soạn thảo các báo cáo quản trị và lập các báo cáo phân tích và tổng hợp số liệu hoạt động kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn định kỳ, đột xuất trình Ban lãnh đạo theo yêu cầu hoặc phục vụ các cuộc họp giao ban, họp bàn chiến lược kinh doanh.
- Tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành trong quản trị điều hành, triển khai nhiệm vụ hoạt động SXKD của Tập đoàn.
- Soạn thảo và trình ban hành các qui trình, qui định, hướng dẫn về công tác kế hoạch.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: tài chính kế toán, kinh doanh thương mại
- Kinh nghiệm làm việc 3-5 năm tại vị trí tương đương các đơn vị/ tập toàn đa ngành nghề
- Tiếng anh giao tiếp thành thạo

Thông tin khác

FLC Group - Chuyên viên kế hoạch
- Nơi Làm Việc: Hà Nội
- Cấp Bậc: Nhân viên
- Hình Thức: Nhân viên chính thức
- Kinh Nghiệm: 2 - 5 Năm
- Mức Lương: Lương thỏa thuận
- Ngành nghề: Bất động sản, Chứng khoán, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC