Mô tả
 • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán - thống kê .
 • Quản lý việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • Cập nhật kịp thời và nắm vững các quy định, chính sách quản lý tài chính, chính sách thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế để tham mưu cho Ban TGĐ giải quyết kịp thời.
 • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
Yêu cầu
 • Tối thiểu tốt nghiệp Đại học kinh tế hoặc ĐH chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 • Khả năng đối nội, đối ngoại tốt.
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng tài chính-kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất và thương mại.
 • Có kinh nghiệm soạn thảo quy chế quản lý về tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty con đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quản lý tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Hiểu biết và có khả năng áp dụng phương pháp quản lý Tài chính-Kế toán theo chuẩn mực quốc tế.
 • Kỹ năng vi tính thành thạo, sử dụng tốt phần mềm kế toán.
 • Ưu tiên am hiểu về Công ty niêm yết, thị trường chứng khoán và có khả năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty về phát hành cổ phần, chia cổ tức, đầu tư và quản lý tài chính.
 • Giao tiếp tốt, nhiệt tình, tác phong làm việc chuyên nghiệp.
 • Chịu được áp lực công việc cao.
Quyền lợi
 • Chế độ BHXH, BHYT, BNTN. Ngoài ra được hưởng chế độ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
 • Các chế độ thưởng, phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách của công ty.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phúc lợi rõ ràng.

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT TOÀN CẦU PWT