Mô tả công việc

Hoạch định chiến lược tài chính, triển khai ngân sách, kế hoạch hàng năm nhằm phát triển công ty Phân tích tình hình tài chính của công ty để nhận thấy điểm mạnh, điểm yếu của Công ty;

Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ Quản lý dòng tiền và các khoản đầu tư tài chính Quản lý các khoản chi phí và xây dựng kế hoạch sử dụng chi phí Thiết lập và giao dịch với các với các tổ chức tài chính, tín dụng;

Quản lý và đào tạo đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, nhân viên thuộc bộ phận quản lý;

Chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính - kế toán - kiểm toán chung của Công ty;

Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính;

Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí hợp lý theo kế hoạch được phê duyệt;

Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của công ty;

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty;

Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính;

Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty;

Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của Công ty;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

Trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán-Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác;

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí Giám Đốc Tài chính hoặc các vị trí Kế Toán trưởng tương đương;

Tuổi từ 30 - 40;

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty sản xuất Việt Nam;

Khả năng chịu áp lực tốt;

Năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt;

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán;

Nắm vững các quy định về thuế, tài chính và các chính sách, chế độ khác hiện hành;

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc;

Có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt.

Nộp hồ sơ liên hệ

chị Phương

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TAFA VIỆT