Mô tả công việc

 • Thu thập, đánh giá, tư vấn nhu cầu L&D của các đơn vị thuộc phạm vi được phân công
 • Xây dựng, cập nhật Khung L&D các chức danh, tài liệu L&D của các đơn vị, chương trình thuộc phạm vi được phân công và phạm vi trách nhiệm của TTHT&ST
 • Đặt đầu bài, thẩm định nội dung đào tạo do đối tác thuê ngoài xây dựng đối với các chương trình L&D thuộc phạm vi được phân công
 • Nội bộ hóa các nội dung đào tạo thuê ngoài thành tri thức của MB
 • Giảng dạy các chương trình đào tạo theo phạm vi được phân công (bao gồm cả việc kèm cặp, hỗ trợ học viên học tập trong quá trình đào tạo)
 • Phối hợp với CVQT&TK để tìm kiếm đối tác L&D cho chương trình L&D được phân công
 • Tiếp cận và ứng dụng các xu hướng mới về L&D (bao gồm mô hình, công cụ/kỹ thuật/công nghệ, phương thức, hình thức) để nâng cao hiệu quả hoạt động L&D tại MB.

Yêu cầu công việc

 • Cử nhân chuyên ngành Chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự
 • Ưu tiên chứng chỉ Coaching hoặc chứng chỉ chuyên gia trong lĩnh vực nghiệp vụ tài chính - ngân hàng
 • TOEIC 700 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Hiểu biết chuyên sâu về hoạt động đào tạo phát triển nguồn lực và/hoặc nghiệp vụ ngân hàng - tài chính.
 • Tối thiểu 02 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng, kiểm toán, tư vấn/đào tạo quản lý, nhân sự (áp dụng với GVCT level 2 trở lên)

Quyền lợi được hưởng

 • Trực tiếp tham gia dự án xây dựng tài liệu đào tạo cùng Chuyên gia quốc tế
 • Trở thành đại sứ về học tập và phát triển trong hành trình phát triển MB
 • Được đào tạo/huấn luyện kỹ năng và nghiệp vụ đào tạo theo chuẩn quốc tế

Nộp hồ sơ liên hệ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội