Phúc lợi
 • Mức lương cạnh tranh;
 • Học bổng cho con em, cán bộ nhân viên;
 • Tham quan, nghỉ dưỡng;
 • Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của trường;
 • Được cung cấp các phương tiện, điều kiện làm việc phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.
Mô tả công việc
 • Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường;
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học;
 • Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
 • Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường;
 • Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;
 • Tư vấn chiến lược cho Lãnh đạo tập đoàn để xác định đúng tầm nhìn về trường và sự phát triển của trường trong tương lai;
 • Lập, thực hiện, kiểm soát kế hoạch tài chính và tuyển sinh đã được phê duyệt;
 • Chỉ đạo và giám sát việc giảng dạy theo đúng nội dung chương trình đã ban hành;
 • Tổ chức quản lý, giám sát đội ngũ giáo viên, nhân viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo qui định;
 • Tổ chức quản lý, giám sát học sinh về mọi mặt trong thời gian học trong trường;
 • Quản lý tài sản tại trường (cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ giáo trình giảng dạy...);
 • Dẫn dắt đội ngũ phụ trách học vụ và giáo viên nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Xây dựng & đảm bảo sự chuyên nghiệp, tích cực trong mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh, người giám hộ;
 • Đảm bảo phụ huynh hiểu rõ về trường, giá trị, chương trình, giáo trình và kế hoạch đào tạo;
 • Báo cáo định kỳ và đột xuất (khi có những tình huống bất thường xảy ra tại trường);
 • Đánh giá nhu cầu nhân sự trong mức định biên nhân sự và theo các tiêu chuẩn đã đặt ra, tuyển dụng giáo viên có năng lực phù hợp;
 • Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, thực hiện công khai đối với nhà trường;
 • Chịu trách nhiệm chỉ tiêu tài chính KPI hàng năm;
 • Thực hiện một số nội dung công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc lãnh đạo Tập đoàn.
Tiêu chí, yêu cầu của vị trí tuyển dụng
 • Bằng cấp chuyên ngành Quản lý giáo dục sau đại học, Thạc sĩ giáo dục hoặc chuyên ngành liên quan khác;
 • Chứng chỉ IB nâng cao trong nghiên cứu quản lý;
 • Kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm trong môi trường giáo dục quốc tế, có ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương;
 • Am hiểu các quy trình kiểm định công nhận quốc tế;
 • Kiến thức và hiểu biết sâu rộng về học tập và giảng dạy và tâm lý giáo dục;
 • Kiến thức và hiểu biết về kinh doanh và tài chính;
 • Kiến thức và hiểu biết về lập kế hoạch cho học sinh ESL và các chương trình ESL hiệu quả;
 • Có khả năng quản lý ngân sách và nhân sự;
 • Có khả năng điều phối các chức năng của trường;
 • Khả năng tổ chức, giao tiếp, quan hệ công chúng;
 • Tiếng Anh thành thạo 04 kỹ năng;
 • Trung thực, liêm chính, hợp tác, năng động và có tư duy giáo dục hiện đại.
Thông tin liên hệ
Người liên hệ: Ms. Dung
Địa chỉ: 23
Nộp hồ sơ

Thông tin khác

Hiệu trưởng
Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc - UKA: 23
Số lượng tuyển: 1

Nộp hồ sơ liên hệ

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng