Yêu cầu đối với ứng viên
- Đã có kinh nghiệm chạy Ads
- Là sinh viên năm 3,4 hoặc đã ra trường
- Tử tế, dũng cảm và thông minh
- Khao khát học hỏi, khám phá năng lực và giới hạn của bản thân, mong muốn đóng góp trách nhiệm với cộng đồng thông qua giáo dục.
Quyền lợi ứng viên
- Mức lương 6,5-8 triệu
- Môi trường tôn trọng và tự do: tự do thất bại, tự do học hỏi, tự do thể hiện tài năng
- Tham gia đầy đủ các buổi training dành cho phòng ban, toàn công ty (hàng tuần)
- Fast-tracked: Review lên level ngay khi năng lực đáp ứng, bao gồm cả các level quản lý
- Stock option (thưởng cổ phiếu) cho những Builders xuất sắc
- Được làm việc với các bạn trẻ giỏi và tài năng
- Những quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, company trip, event nội bộ,...etc

Nộp hồ sơ liên hệ

Tổ chức giáo dục Giới TÍNH WEGROW EDU