Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Mô tả công việc


- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
- Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất... Sau đó kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.
- Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác...
- Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc.
- Chấm công, tính lương cho nhân viên
- Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty theo quy định.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Ít nhất 05 - 07 năm trở lên làm vị trí kế toán tổng hợp
- Tốt nghiệp chính quy các trường : Đại học Kinh Tế,Học viện tài chính
- Ký năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh.
- Am hiểu về pháp luật Việt Nam, chính sách thuế, kế toán, kiểm toán
- Trung thực, cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao
- Có trách nhiệm trong công việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp, trung thực, thẳng thắn
- Ký năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Kỹ năng lập kế hoạch, ra quyết định và triển khai kế hoạch tốt
- Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc, phối hợp và làm việc theo nhóm tốt, nhiệt tình vói công việc, chịu được

Quyền lợi được hưởng

- Lương: Thỏa thuận
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Nghỉ mát, du lịch hằng năm

Nộp hồ sơ liên hệ

Trang

Villa Aesthetica Cosmedi Spa - Clinic