Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Mô tả công việc

 • Nhập phiếu thu, chi tiền mặt, ngân hàng.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận liên quan (sản xuất, nông trường, kỹ thuật..., dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN.
 • Theo dõi công nợ, tạm ứng của các bộ phận liên quan, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo công ty theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, báo cáo dòng tiền, báo cáo thuế, theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - hướng xử lý và hoạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê kho hàng sản xuất. · Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp gồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Thời gian làm việc: từ 8 giờ sáng đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 7.

Yêu cầu công việc

 • Yêu cầu: 2-3 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Nhập phiếu thu, chi tiền mặt, ngân hàng.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận liên quan (sản xuất, nông trường, kỹ thuật..., dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN.
 • Theo dõi công nợ, tạm ứng của các bộ phận liên quan, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo công ty theo quy định
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ, báo cáo dòng tiền, báo cáo thuế, theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - hướng xử lý và hoạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê kho hàng sản xuất.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp gồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Thời gian làm việc: từ 8 giờ sáng đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 7.

Quyền lợi được hưởng

 • Mức lương 10- 15 tr (tùy năng lực).
 • Tham gia các chế độ BHXH theo Pháp luật, công ty
 • Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước.
 • Tăng lương theo quy định của công ty hoặc tùy theo năng lực
 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Thông tin khác

Địa điểm làm việc: TT4 08, KĐT foresa, Xuân phương, Nam Từ Liêm

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty cô phần Bavifarm

CÔNG TY CỔ PHẦN BAVIFARM