Mô tả công việc

 • Tổng hợp, cân đối, kiểm soát, hỗ trợ cho cấp trên và Kế toán chi tiết các công ty trực thuộc group xử lý các vụ việc phát sinh.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra, đối chiếu số dư cuối kỳ (đối chiếu tổng hợp với chi tiết, đối chiếu với các đối tượng khác)
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác mà kế toán chi tiết chưa thực hiện
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty
 • Theo dõi, đối chiếu định kỳ công nợ ngân sách nhà nước: Thuế, BHXH, BHYT, KPCĐ...
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp; Tổ chức PKT Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định
 • Lập các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê... nộp cho các cơ quan: Thuế, Bảo hiểm, cục Thống kê, ngân hàng... định kỳ theo yêu cầu
 • Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Thuế TNDN & TNCN định kỳ theo quy định
 • Làm việc với cơ quan thuế tất cả các vấn đề phát sinh về giao dịch trong kỳ
 • Cùng KTT trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi Quyết toán thuế
 • Lập báo cáo tài chính độc lập theo từng tháng, quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các Bộ phận khác khi có yêu cầu
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê định kỳ
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Các công việc khác được cấp trên giao
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Kinh nghiệm: 5 năm trở lên, ưu tiên đã từng thực hiện quyết toán với cơ quan thuế
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán và các quy định về Thuế hiện hành.
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, Excel.

Quyền lợi được hưởng

 • Lương tháng: 12,000,000-13,000,000 VND + Phụ cấp bữa ăn trưa (40.000/ngày làm việc) + PC phí gửi xe tòa nhà
 • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Quý
 • Thưởng cuối năm theo hiệu quả của công ty
 • Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (Thứ 2-Thứ 6)
 • Nơi làm việc: [HAL Group] Công ty CP Trường Xuân Việt (Tòa nhà Paragon, lầu 8)_03 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7.
 • BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật và chính sách của Công ty.

Nộp hồ sơ liên hệ

Công Ty Cổ Phần Trường Xuân Việt (Halgroup)