Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Mô tả công việc

Mô tả về công việc
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng kế toán.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Kinh nghiệm về giá thành.
- Có kiến thức cơ bản về kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, xây dựng, sản xuất, thương mại, bất động sản...
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Thông tin khác

Thông tin khác
Bằng cấp:
Cao đẳng trở lên
Độ tuổi:
24 - 40
Giới tính:
Nam/Nữ
Thử việc:
Thỏa thuận
Thời gian:
Trao đổi khi phỏng vấn
Phụ cấp:
- Trao đổi khi phỏng vấn.
Ngoại ngữ:
Vietnamese - Trung cấp

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN