Mô tả công việc

I. Tóm tắt nhiệm vụ
 • Thực hiện đánh giá, kiểm soát thanh toán, phát sinh và quyết toán hợp đồng xây dựng
 • Hỗ trợ Quản lý dự toán khối lượng xây dựng cho công tác đấu thầu, soạn, thương thảo hợp đồng các gói thầu xây dung
 • Báo cáo công việc cho Trưởng Phòng (Cao cấp) Đấu Thầu
II. Nhiệm vụ chi tiết
Nhiệm vụ 1: Thực hiện Công Tác Đấu thầu
 • Tính toán khối lượng lập BOQ cho các gói thầu thi công
 • Hỗ trơ Quản lý dự toán khối lượng soạn thảo hồ sơ dự thầu, đánh giá thầu cho các gói thầu thi công.
 • Hỗ trợ Quản lý dự toán khối lượng soạn thảo hợp đồng cho các gói thầu thi công.
 • Lập BOQ khối lượng cho các gói cung cấp vật tư.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện quản lý hợp đồng thi công xây dựng
 • Đánh giá, phát hành chứng chỉ thanh toán, chứng chỉ phát sinh, thanh quyết toán cho các hợp đồng thi công.
III. Báo cáo trực tiếp
 • Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng Phòng (Cao Cấp) Đấu Thầu

Yêu cầu công việc

a. Trình độ
 • Đại Học - Chuyên ngành Xây Dựng/ Kiến Trúc/ Kinh tế xây dựng
b. Kiến thức: c. Kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm chuyên môn: 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QS
d. Kỹ năng:
 • Quản lý các mối quan hệ
 • Quản lý vật liệu
 • Quản lý dự án
 • Đảm bảo chất lượng
 • Quản lý đấu thầu
 • Quản lý hợp đồng/ ngân sách
e. Các yêu cầu khác:
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin.
 • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
 • Giao tiếp tiếng Anh

Nộp hồ sơ liên hệ

Tập Đoàn Novaland