Mô tả công việc

- Kiểm tra hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán do nhà thầu lập và đã được bộ phận hiện trường kiểm tra, xác nhận; thẩm tra hồ sơ khối lượng hoàn thành phù hợp với hồ sơ hoàn công;
- Quản lý đầu tư xây dựng: Thi công cơ sở hạ tầng; Thi công xây dựng các công trình/ hạng mục Dự án đầu tư;
- Thực hiện trong việc xây dựng dự toán, bản vẽ, thiết kế, quản lý chất lượng, tiến độ dự án;
- Làm việc trực tiếp đối với các nhà thầu về chất lượng, tiến độ dự án theo các Hợp đồng.
- Lập và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư/ quản lý đất đai.
- Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn
* Nơi làm việc: Khánh Hòa , Huyện Cam Lâm

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Kỹ sư Xây dựng; Kỹ sư cầu đường và các chuyên ngành có liên quan. Kinh nghiệm tối thiếu 02 năm ở vị trí tương đương.
- Có chứng chỉ Giám sát/ quản lý Dự án;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng chuyên ngành. Sử dụng thành thạo máy móc/ công cụ phục vụ chuyên ngành.
- Trung thực, làm việc tuân thủ kỷ luật tốt.
- Có khả năng huy động nhân lực, làm việc nhóm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng, lĩnh vực Bất động sản.

Thông tin khácNộp hồ sơ liên hệ

Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp Mô tả: - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp h

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CENTRAL CAPITAL