Mô tả công việc

- Tập hợp các yêu cầu kỹ thuật từ bản vẽ thiết kế, hồ sơ thầu, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác có liên quan đến chất lượng công trình;

- Kiểm soát các quy trình nhập vật tư, thiết bị thi công,

- Phối hợp với giám sát thi công xây dựng các biểu mẫu hồ sơ phục vụ cho công trình;

- Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị khi nhận vào công trình;

- Phối hợp với các bộ phận công trường để lên kế hoạch nghiệm thu với TVGS;

- Ghi nhận và tổ chức giải quyết các ý kiến, khiếu nại của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về vấn đề chất lượng thi công;

- Thực hiện công tác làm hồ sơ nghiệm thu từng hạng mục thi công, hồ sơ nghiệm thu đưa vào sử dụng;

Yêu cầu công việc

Xây Dựng, Triển Khai Bản Vẽ, Thiết Kế Công Trình, CAD, Kỹ Sư Xây Dựng

Quyền lợi được hưởng

Thông tin khác

Ngày Đăng Tuyển
19/11/2021
Cấp Bậc
Nhân viên
Ngành Nghề
Kiến trúc/Thiết kế nội thất
, Xây dựng
, Hoạch định/Dự án
Kỹ Năng
Xây Dựng, Triển Khai Bản Vẽ, Thiết Kế Công Trình, CAD, Kỹ Sư Xây Dựng
Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ
Bất kỳ

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGENCO