Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Nộp hồ sơ liên hệ

Chi Nhánh CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS VIỆT NAM Tại Thành Phố Hồ Chí Minh