A-Việc Nhập khẩu:
1-Nhập khẩu cho Cty Hoa Lư:
 • Theo dõi lịch xuất hàng của nhà xuất khẩu, lịch tàu đi, tàu đến.
 • Kiểm tra bộ chứng từ nháp, xác nhận lại với nhà xuất khẩu qua mail
 • Làm thanh toán cho nhà xuất khẩu + thanh toán cho hãng tàu
 • Thông báo với kho lịch hàng về, sắp xếp thời gian cho hàng về hợp lý
 • Phối hợp với công ty vận tải làm thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu.
2-Nhập khẩu cho các công ty thành viên khác:
 • Đối với những máy móc , thuốc, thực phẩm chức năng chưa đăng ký giấy phép nhập khẩu ,phối hợp với bp mua hàng của cty thành viên nhằm đăng ký giấy phép nhập khẩu , đăng ký công bố sản phẩm.
 • Kiểm tra bộ chứng từ nháp, xác nhận hoặc yêu cầu chỉnh sửa lại với nhà xuất khẩu
 • Phối hợp với vận tải thông quan lô hàng, sắp xếp thời gian cho hàng về hợp lý với yêu cầu của các bộ phận liên quan
B-Việc xuất khẩu :
1-Thực hiện các thủ tục xuất hàng:
 • Cập nhật thường xuyên danh sách đơn hàng xuất khẩu ( các loại hàng cần lấy cho từng đơn dựa vào phương án kinh doanh đầu ra cung cấp, ngày cần giao hàng) để xưởng lên lịch sản xuất.
 • Dựa vào lịch sản xuất của xưởng tiến hành book tàu, đặt lịch trucking.
 • Soạn Commercial Invoice, Packing List , đăng ký mã sản phẩm mới ( nếu khai tờ khai loại hình e62), sau đó gửi toàn bộ chứng từ cho bp khai hải quan của bên vận tải để lên tờ khai nháp. Check tờ khai và cho truyền tờ khai sau khi đã chắc chắn số lượng hàng được đóng vào cont. Theo dõi quá trình thông quan
 • Gửi hình ảnh đóng cont, chứng từ scan qua mail cho khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng, giục khách hàng thanh toán trong trường hợp khách hàng thanh toán chậm. Trong trường hợp khách đã thanh toán thì thả lệnh hàng cho khách và gửi các chứng từ gốc qua CPN cho khách hang.
 • Trực tiếp khai CO trên trang Ecosys và đi xin C/O trên Bộ công thương hoặc VCCI.
 • Biết đọc L/C, làm bộ chứng từ khi khách hàng yêu cầu thanh toán bằng LC, xuất trình chứng từ hợp lệ ra ngân hàng
 • Theo dõi cập nhật công nợ của khách hàng để đối chiếu với kế toán khi cần thiết
2-Sau thông quan hàng hóa, hàng lên tàu:
 • Làm báo cáo quyết toán nộp cho hải quan vào ngày 30 hoặc 31/03 hàng năm
 • Chịu trách nhiệm giám sát và thanh quyết toán Công Nợ với công ty vận tải, nhà sản xuất.
 • Làm bộ hoàn thuế gửi lại PTK-TC

Nộp hồ sơ liên hệ

chị Thủy

Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ Hoa Lư