Mô tả công việc

* Thực hiện nghiệp vụ kế toán kho:
- Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra. Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
- Kiểm soát và lập báo cáo theo dõi nhập xuất tồn kho.
- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ hàng hoá theo quy định.
* Thực hiện nghiệp vụ kế toán công nợ:
- Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT (HO).
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
- Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá của các bộ phận.
- Chi tiết công việc trao đổi qua phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
- Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc.
- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Nộp hồ sơ liên hệ

Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp Mô tả: - Các ứng viên quan tâm v

CÔNG TY CP XNK - TM ĐÀI LINH