Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới


Mô tả công việc
 • Tiếp nhận chứng từ gốc phát sinh từ các Phòng/Bộ phận lập chứng từ để ghi sổ kế toán.
 • Lập các chứng từ hạch toán kế toán để phản ánh bản chất hoạt động sản xuất kinh doanh, vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với mô hình và lĩnh vực hoạt động của Công ty.
 • Tổ chức thực hiện ghi sổ kế toán và ứng dụng các phần mềm kế toán vào hoạt động ghi sổ kế toán phù hợp với mục đích quản trị của Công ty.
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng, minh bạch theo quy định.
 • Mở sổ theo dõi và thực hiện phân bổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
 • Thực hiện theo dõi, đối chiếu, soát xét, công nợ nhân viên, công nợ nhà cung cấp trong và ngoài nước.
 • Lập báo cáo tài chính kế toán nội bộ theo quy định của Công ty
 • Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Công ty.
 • Kiểm tra hoạt động thực hiện xuất nhập, điều động hàng hóa, kiểm kê kho và kiểm tra báo cáo kho hàng ngày của Công ty.
 • Kiểm tra giám sát lại đột xuất các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán tại Công ty và chi nhánh
 • Tham gia xây dựng Kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm; thực hiện điều chỉnh KHKD theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
 • Quản lý doanh thu: Theo dõi doanh thu theo từng lĩnh vực hoạt động; cho ý kiến chuyên môn để đảm bảo xác định chính xác, hợp lý, minh bạch doanh thu từng hợp đồng, từng lĩnh vực; phối hợp công tác thanh lý hợp đồng.
 • Quản lý chi phí: Tình hình thực hiện, tổ chức quản lý, phân tích chi phí của Công ty.
 • Quản lý hàng tồn kho: Kiến nghị và tham gia xử lý hàng tồn kho, chi phí dở dang do: chênh lệch, mất, kém phẩm chất, hư hỏng,..
 • Quản lý công nợ: Tổ chức quản lý theo dõi Hợp đồng, tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế của các hợp đồng phục vụ cho mục đích thu hồi vốn; quản lý và thanh toán các khoản công nợ phải trả; lập báo cáo quản lý nợ theo tuổi nợ; đề xuất phương án xử lý nợ khó đòi hoặc nợ không ai đòi cuả Công ty.
 • Quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ: Tổ chức kiểm kê, gắn mã tài sản cố định và công cụ dụng cụ; thực hiện các thủ tục, quyết định tăng, giảm, điều chuyển tài sản, công cụ dụng cụ,.. theo quy định.
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính đột xuất khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
Quyền lợi được hưởng
 • Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan chuyển đầy đủ kịp thời những báo cáo, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán;
 • Kiểm soát, quản lý việc thực hiện công việc của các kế toán phần hành.
 • Kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác kế toán với Kế toán trưởng.
 • Kiểm tra, giám sát và phát hiện, đề xuất ngăn chặn kịp thời các sai phạm về quy định của Công ty có liên quan đến công tác tài chính kế toán trong hoạt động thường xuyên của toàn Công ty.
 • Được lập các báo cáo, chứng từ, tài liệu trình Kế toán trưởng phê duyệt theo quy định của Công ty hiện hành.
 • Thu nhập: Thỏa thuận+ Phụ cấp ăn trưa
 • Thưởng các dịp Lễ, Tết hàng năm.
 • Được hưởng cổ phần ưu đãi cổ tức của công ty khi làm việc chính thức
 • Được làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
 • Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
 • Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động Việt Nam hiện hành
Yêu cầu công việc
 • Thành thạo các phần mềm liên quan, mạnh về mảng thuế
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
 • Chịu được áp lực công việc
 • Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực
 • có tư duy nhạy bén, có khả năng lãnh đạo

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty Cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh