Mô tả công việc

 • Check and control AR/AP transactions including the receipt and verify proper documents, eg. Invoice, custom clearance form, goods receipt note, etc / Kiểm tra và kiểm soát các giao dịch phải thu, phải trả bao gồm việc nhận và xác minh các tài liệu thích hợp như hóa đơn, tờ khai thông quan, phiếu nhập hàng, v.v...
 • Record transactions in accordance with VAS/ Ghi nhận các giao dịch theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Ensure payment and collection sufficient and ontime. Keep relating departments update with payment and collection. / Đảm bảo việc thanh toán cũng như thu hồi công nợ đầy đủ, kịp thời và cập nhật thường xuyên với các phòng ban liên quan.
 • Summarize sales and cross-check with relating department./ Tổng hợp bán hàng và kiểm tra chéo với các phòng ban liên quan.
 • Prepare invoice consumtion form to submit the tax authority./ Chuẩn bị báo cáo sử dụng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế
 • Keep petty cash and prepare minute of monthly ending cash balance./ Giữ tiền mặt và chuẩn bị biên bản kiểm kê quỹ hàng tháng.
 • Other tasks under the assignment of superiors./Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Graduated from the university major in Accounting/Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán
 • Understanding of VAS/Am hiểu về chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Have knowledge of the management and use e-invoice/Hiểu biết về quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử
 • Experience with AR/AP is preferable/ Ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán công nợ
 • 1-3 years working experience / 1-3 năm kinh nghiệm làm việc
 • Analysis and management skills for finance/ Kỹ năng phân tích và quản lý tài chính
 • Being familiar with accounting software (Experience with SAP is preferable)/ Quen thuộc với các phần mềm kế toán (Ưu tiên có kinh nghiệm với phần mềm SAP)
 • Being familiar with popular office software (Word, Excel, Power Point)/ Quen thuộc với các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Power Point)
 • Can communicate in English/ Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Hard working, prudent /Chăm chỉ, thận trọng
 • Due care and detail/ Cẩn thận và chi tiết
 • Cooperative/ Hợp tác

Quyền lợi được hưởng

 • Working time/ Thời gian làm việc: Admin hours/ Làm việc theo giờ hành chính.
 • Day off : Sundays and 2 Saturdays/Month, Public holidays,
 • Ngày nghỉ: Chủ nhật hằng tuần và 2 ngày thứ Bảy cách tuần/ tháng, các ngày Lễ, Tết theo Luật lao động.
 • Means of Transportation: Shuttle bus for Ha Noi - TICV - Ha Noi route.
 • Phương tiện đi lại: Công ty có xe đưa đón nhân viên từ Hà Nội và các địa điểm lân cận phù hợp với tuyến đường đi từ Hà Nội đến Công ty và ngược lại.
 • Competitive salary/ Mức lương cạnh tranh
 • Salary increase: Two times per year.(Jan /Base up& Apr/performance appraisal)
 • Chế độ tăng lương: 2 lần/ năm (tăng lương cơ bản vào 01/1 và tăng lương theo kết quả đánh giá lao động vào 01/4 hằng năm
 • Bonus: Bonus based on of positive profit from company business performance of previous year and 13th month bonus.
 • Chế độ thưởng: thưởng tháng lương 13 và thưởng theo kết quả đánh giá lao động dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty
 • Social welfare: Employee will be entitled regulations in compliance with Labor Code of Vietnam such as Social & Medical Insurance, Unemployment Insurance, Yearly health check.
 • Phúc lợi xã hội: người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Bộ luật Lao động như: BHXH,BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ
 • Other regimes: Follow the Labor Code and company's other regulations.
 • Các chế độ khác: theo quy định của của Bộ luật Lao động và Công ty
 • C.V in English with portrait photo, details about education & experience, personal information, marital status.
 • CV có ảnh chân dung, ghi rõ trình độ & kinh nghiệm, thông tin cá nhân và tình trạng hôn nhân.
 • Scan of diplomas and certificates/ scan các bằng cấp, chứng chỉ

Thông tin khác


Địa điểm làm việc:
 • Bắc Ninh

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY TNHH TOYO INK COMPOUNDS VIỆT NAM