Mô tả công việc

 • Nghiên cứu, phân tích các tài liệu yêu cầu, thiết kế.
 • Thiết kế và viết testcase, checklist.
 • Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi
 • Viết báo cáo kiểm thử.
 • Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án lên quản lý/bộ phận liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông.
 • Kỹ năng lập kế hoạch tốt.
 • Có khả năng phân tích, đọc hiểu yêu cầu.
 • Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm.
 • Có kinh nghiệm xây dựng test case và thực hiện test (manual test cad automation test)
 • Có kỹ năng phân tích kết quả kiểm thử và báo cáo.
 • Có kiến thức về lập trình một trong các ngôn ngữ: Java, .NET, PHP là lợi thế
 • Có thể làm việc với cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, SQL Server, MariaDB....
 • Có kiến thức về HTML, CSS, Javascript, jQuery là lợi thế

Quyền lợi được hưởng

 • Quyền lợi được hưởng BHXH, lương thưởng hàng năm, được chế độ đãi ngộ, học tập, nghỉ mát theo quy chế của đơn vị

Nộp hồ sơ liên hệ

Trung tâm Chính phủ điện tử