Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

- Quản lý hoạt động tuyển dụng và lao động

- Quản lý hệ thống đào tạo phát triển nhân lực

- Hoạch định về nhân sự

- Đánh giá nhân sự

- Quản lý cấu trúc định biên nhân sự

- Giải quyết quan hệ lao động

- Xây dựng và vận hành hệ thống KPI

- Kiểm định, đăng kiểm

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của phòng nhân sự

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty Vân Long

Công ty TNHH Vân Long