I. THÔNG TIN CHUNG:

a. Địa điểm làm việc: Quận 1, Tp.HCM (tháng 6 chuyển sang KD Trung Sơn)

b. Thời gian làm việc: Thứ 02 đến thứ 06: 08:00 - 17:00

Thứ 07: 08:00 - 12:00

c. Mức lương cơ bản: 8,000,000 vnđ - 12,000,000 vnđ

d. Quyền lợi: Tất cả quyền lợi như nhân viên Tân Thành Đạt

II. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện công việc thiết kế sản phẩm và hình ảnh cho công ty

III. NHIỆM VỤ:

Cung cấp hình ảnh đúng tiến độ.

Đảm bảo tính đúng đắn về nội dung và hình ảnh.

Chất lượng hình ảnh đạt tiêu chuẩn.

IV. TRÁCH NHIỆM:

Lưu trữ hình ảnh thiết kế.

Đảm bảo hình ảnh thuộc công ty không được phát tán ra ngoài cho bên thứ 3.

V. YÊU CẦU:

a. Kiến thức:

Thành thạo sử dụng Illustrator / Corel / Photoshop

Trình độ Anh Văn đọc và viết tốt

b Kỹ năng:

Giao tiếp tốt, vui vẻ hòa đồng

Khả năng xử lý vấn đề

Năng lực làm việc theo nhóm

Kỹ năng trình bày, thuyết trình

Biết sắp xếp thời gian, kiểm soát tiến trình công viêc

Tư duy mỹ thuật

c. Thái độ:

Trung thực

Nhiệt tình

Sáng tạo

Nộp hồ sơ liên hệ

Chị Nguyệt

Công Ty TNHH Tân Thành Đạt