Mô tả Công việc
 • Phối hợp với kinh doanh, nhà sản xuất tổ chức giới thiệu sản phẩm, giải pháp cho khách hàng;
 • Nghiên cứu các hệ thống hiện tại, nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp trong lĩnh vực phụ trách;
 • Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn giải pháp quản trị hệ thống quản trị doanh nghiệp - ERP (Đặc biệt Oracle Netsuite Cloud).
 • Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác (Optional)
 • Xây dựng, đóng gói và phát triển năng lực sản phẩm, giải pháp, dịch vụ theo định hướng công ty.
 • Phối hợp với Product Manager, Sales và hãng đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực về sản phẩm, giải pháp.
 • Thực hiện công việc chuyên môn:
 • Làm việc với khách hàng để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn cho khách hàng các giải pháp phù hợp với nhu cầu và định hướng cho khách hàng triển khai các giải pháp mang lại lợi ích cao cho hoạt động Kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng và đóng gói giải pháp (các tài liệu trình bày giải pháp, proposal, demo, các tài liệu về chức năng nghiệp vụ theo ngành).
 • Xây dựng và nâng cao năng lực giải pháp, công nghệ thông qua làm việc chặt chẽ với các hãng cung cấp giải pháp và thông qua việc xây dựng demo giải pháp,...
 • Kiểm tra, giám sát kết quả các tiến trình thực hiện tư vấn của dự án được phân công tư vấn.
 • Phối hợp đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực về sản phẩm, giải pháp
Yêu Cầu Công Việc
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, hệ thống thông tin quản lý, tài chính doanh nghiệp hoặc các ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm (ít nhất 3 năm) vị trí tư vấn giải pháp (presales) hoặc tương đương.
 • Kỹ năng thuyết trình và làm tài liệu tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm về xây dựng dự án/làm thầu về CNTT cho doanh nghiệp tư nhân và nhà nước.
 • Có kiến thức và hiểu biết về các giải pháp trên nền tảng cloud (Iaas, Paas,Saas).
 • Hiểu biết về Tổng thể kiến trúc hệ thống IT của doanh nghiệp.
 • Hiểu biết về các giải pháp ngành dọc cho doanh nghiệp (ngân hàng, bán lẻ, sản xuất, v.v.).
 • Ưu tiên:
  • Kỹ năng nghe và nói tiếng Anh tốt. Có khả năng đọc hiểu và trình bày văn bản tiếng Anh.
  • Có khả năng làm việc dưới áp lực, kiên nhẫn, nhiệt tình và chủ động trong công việc.
  • Có các chứng chỉ tư vấn triển khai, quản trị dự án,....
  • Có kinh nghiệm tư vấn về các sản phẩm ERP, CRM.

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty TNHH Gimasys