REACT NATIVE - REACTJS DEVELOPER
8** - 1*** USD
Login to view salary
Job Responsibilities:
Chúng tôi đang xây dựng SOFTWARE PRODUCT STUDIO Quốc tế Lớn nhất Khu vực, với 1000 thành viên (trong - 5 năm tới) với sứ mệnh đưa các Ý TƯỞNG VÀ SÁNG TẠO đến với cuộc sống thông qua XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO cùng với các khách hàng và đối tác trên toàn cầu.
Chúng tôi cần tuyển Lập trình viên React Native - ReactJS Nếu bạn muốn góp phần Xây dựng một Công ty Công nghệ lớn, hãy Tham gia cùng chúng tôi.
Bạn sẽ tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai Nền tảng Công nghệ kết hợp Sức mạnh tính toán của Máy tính lớn, Lớn nhất Việt Nam trong vai trò là Front-end Developer chính.
Trở thành một nhân tố cùng công ty hoàn thành Vision: Xây dựng SOFTWARE PRODUCT STUDIO Quốc tế Lớn nhất Khu vực.
Đưa các ý tưởng và sáng tạo đến với cuộc sống thông qua xây dựng các sản phẩm công nghệ cao cùng với các khách hàng và đối tác trên toàn cầu.
Hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chủ động học hỏi, nghiên cứu, tìm kiếm các công nghệ mới
Job Requirements:
Từ +2 năm kinh nghiệm với React Native, React JS. Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng các thư viện quản lý state như Redux (thunk, saga), Context API.
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
Có nền tảng vững chắc JavaScript, TypeScript, JSX, HTML, CSS sẵn sàng học hỏi những công nghệ mới.
Có kinh nghiệm với RESTful API, Socket.IO.
Sử dụng tốt các công cụ quản lý source: GitHub, GitLab.
Có tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân.
Khả năng làm việc trong môi trường nhóm.
Có tư duy lập trình, phân tích và giải quyết vấn đề.
Điểm cộng
Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm và làm việc với mô hình Agile Scrum.
Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện và API của bên thứ ba.
Có kinh nghiệm đẩy App lên kho ứng dụng CH Play/App Store.
Ưu tiên có kỹ năng liên quan đến Memory, performance, multithreading

Nộp hồ sơ liên hệ

PowerGate Software