Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

  • Thực hiện các chương trình đào tạo dành cho đội ngũ Sales/ Chuyên viên tư vấn định kỳ.
  • Hỗ trợ tư vấn đội ngũ Sales về sản phẩm, quy trình tư vấn bán hàng.
  • Phân tích nhu cầu đào tạo và phát triển các chương trình đào tạo dành cho đội ngũ Sales.
  • Tham gia, hỗ trợ thực hiện các chương trình, hoạt động của Sales.
  • Phát triển tài liệu đào tạo mới và các công cụ đánh giá đào tạo.
  • Tham gia vào các dự án đào tạo & các công việc khác từ Trưởng phòng đào tạo bán hàng.
  • Có hiểu biết sâu sắc và tuân thủ đầy đủ các quy định và chính sách của công ty.
  • Đảm bảo tiêu chuẩn tuân thủ và chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
  • Thể hiện thái độ và hành vi chuyên nghiệp, ân cần, hợp tác và xây dựng khi làm việc với nhân viên, đồng nghiệp từ khóa, khách hàng,...
  • Các nhiệm vụ khác được giao (liên quan đến đào tạo kinh doanh)

Nộp hồ sơ liên hệ

anh Văn

CÔNG TY CP AMERITEC