Mô tả công việc

- Tập trung vào phát triển và tùy trỉnh hệ thống trato EC của công ty.

- Bạn sẽ tiến hành công việc phát triển chức năng năng mới của backend sử dụng PHP và MySQL hay bảo hành hệ thống với tư cách là thành viên dưới quyền Giám đốc.

- Ngoài ra, liên kết với hệ thống API bên ngoài, phát triển hệ thống phụ gắn với hệ thống EC, ngoài các công việc sửa chữa hệ thống EC v.v, chúng tôi cũng giao cho bạn các dự án không liên quan đến hệ thống EC.


Yêu cầu công việc

【Kỹ năng yêu cầu】

- Hơn 5 năm kinh nghiệm phát triển với PHP

- Kinh nghiệm phát triển với Web framework

- Kinh nghiệm phát triển MySQL

- Kinh nghiệm phát triển Docker

- Kinh nghiệm phát triển Git

【Các kỹ năng khác】

- Kinh nghiệm xây sựng hạ tầng bằng AWS

- Kinh nghiệm phát triển javascript framework

- Trải nghiệm hiệu suất điều chỉnh cho các hệ thống có lượng dữ liệu lớn và lưu lượng truy cập lớn

- Trải nghiệm điều chỉnh SQL

- Kinh nghiệm phát triển nhanh nhẹn

*KINH NGHIỆM LÀM VIỆC*

【Ngôn ngữ】

・Không cần ( Tốt hơn nếu có)

・Môi trường thuận lợi cho việc học tiếng nhật thông qua công việc (nếu bạn muốn học hỏi)

・Đọc, Viết

・Không sử dụng tiếng Anh nhiều, tuy nhiên có thể giao tiếp cơ bản sẽ tốt hơn

*CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI*

・Công tác đào tạo tại Nhật Bản sau 1 năm làm việc

・Ngoài thưởng tết Nguyên đán, còn có lưởng thưởng quyết toán ( Điều kiện: Vào tháng 1 hàng năm và tối đa thưởng đa 1 tháng lương, làm việc trên 1 năm, lợi nhuận và kết quả tài chính tốt)

*Lưu ý khác*

- Lên kế hoạch Review code vào cuối ngày từ 6 tháng đến 1 năm đầu khi vào công ty

- Nhân viên có thể sẽ làm theo chỉ dẫn

- Người có thể hợp tác và cộng tác Teamwork tốt.

- Người có thể chủ động giao tiếp với người khác.

Quyền lợi được hưởng

*CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI*
・Công tác đào tạo tại Nhật Bản sau 1 năm làm việc
・Ngoài thưởng tết Nguyên đán, còn có lưởng thưởng quyết toán ( Điều kiện: Vào tháng 1 hàng năm và tối đa thưởng đa 1 tháng lương, làm việc trên 1 năm, lợi nhuận và kết quả tài chính tốt)
- Đào tạo, trao đổi kinh nghiệm mỗi ngày

Nộp hồ sơ liên hệ

Nguyen Thanh Anh Dung

Công Ty TNHH MTV Wacontre