Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm và đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh được Giám đốc giao.
 • Lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty
 • Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
 • Quản lý và điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng hợp đồng (Báo giá đầu ra, đơn giá đầu vào; Theo dõi thực hiện HĐTC,...).
 • Đàm phán ký kết Hợp đồng
 • Đảm bảo việc triển khai và thực hiện quy chế, quy định công ty đến từng nhân viên phòng hợp đồng;
 • Chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại khách hàng;
 • Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng hợp đồng
 • Chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Giám đốc về chỉ tiêu, hoạt động và hiệu quả của phòng hợp đồng
 • Chịu trách nhiệm quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của phòng (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi)
 • Thiết lập hệ thống quy trình và hệ thống quản lý tại phòng.
 • Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tại phòng.

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty Cổ phần Nội thất thông minh Xhome Việt Nam