Phúc lợi
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Nghỉ phép năm
Mô tả Công việc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư SV (SVI Group) - đơn vị liên doanh giữa 2 Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam là Stavian Group và Cappella Group. SVI Group là công ty đầu tư, thương mại trong các lĩnh vực: hóa chất, năng lượng, kho cảng và logistics.. Công ty hướng tới mục tiêu đầu tư an toàn và hoạt động hiệu quả, tập trung vào các ngành nghề, dự án có tiềm năng phát triển mạnh và tăng trưởng bền vững.
SV Investment Group Joint Stock Company (SVI Group) - a joint venture between two leading multi-industry groups in Vietnam, Stavian Group and Cappella Group. SVI Group is an investment and trading company in the fields of chemicals, energy, warehousing and logistics. The company aims at safe investment and efficient operation, focusing on the following industries: The project has the potential for strong development and sustainable growth.
Stavian được biết tới là một thương hiệu thành công với doanh nghiệp Opec Plastics đạt thứ hạng thứ #22 trong TOP 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu và xếp hạng #6 TOP 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2020. Kế thừa những thành tựu này, SVI đẩy mạnh các hoạt động thương mại Lưu huỳnh tại thị trường nội địa và quốc tế.
Stavian is known as a successful brand with the Opec Plastics business ranking #22 in the TOP 100 largest chemical distributors globally and #6 TOP 100 largest chemical distributors in the region. The Asia Pacific in 2020. Inheriting these achievements, SVI promotes sulfur trading activities in domestic and international markets.
Chúng tôi đang phát triển nhanh chóng và muốn tìm Trưởng phòng Kinh doanh Hóa chất có nghiệp vụ tốt, chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu đơn vị và Tập đoàn. Ứng viên sẽ thực hiện các công việc như sau:
We are growing rapidly and would like to find a Chemical Sales Manager with good qualifications and expertise to meet the requirements of the unit and the Group. Candidates will perform the following tasks:
Lập kế hoạch và kiểm soát hiệu quả kinh doanh trong và ngoài nước.
Planning and controlling business efficiency domestic and abroad.
Xác định & lên chiến lược phát triển thị trường, khách hàng tiềm năng.
Identify & develop strategies to develop markets and potential customers.
Cập nhật chào giá và hàng hóa của Công ty cho khách hàng.
Updating the Company's offers and goods for customers.
Duy trì & phát triển mạng lưới mối quan hệ trong ngành ở khu vực trong và ngoài nước.
Maintain & develop a network of industry relationships in the domestic and international regions.
Cải thiện & thực thi quy trình kinh doanh.
Improve & implement business processes.
Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Periodic work reports and perform other assigned tasks.
Xây dựng, phát triển & đào tạo đội nhóm. Quản lý & đảm bảo hiệu quả công việc của đội nhóm.
Team building, development & training. Manage & ensure the effectiveness of the team's work.
Các nhiệm vụ khác khi được giao.
Other duties as assigned​
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp Chuyên ngành Hóa, Kinh tế hoặc các ngành học tương đương.
Graduated from University or higher, majored in Chemistry, Economics or equivalent is preferred.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Good communication and negotiation skills.
Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc và có thể chịu được áp lực cao trong công việc.
Enthusiastic, hardworking, responsible for work and able to withstand high pressure at work.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kinh doanh hoặc Mua hàng tại các đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh lưu huỳnh, sản xuất axit sulfuric, phân bón, giấy, mía đường, bột giặt.
Candidates with experience in Sales or Purchasing at businesses in the field of sulfur trading, sulfuric acid production, fertilizer, paper, sugar cane, washing powder,.. are preferred.
Hiểu biết về ngành lưu huỳnh, hóa chất nói chung.
Understand sulfur and the chemical industry in general.
Ưu tiên ứng viên Nam, 27-35 tuổi.
Male candidates, 27-35 years old are preferred
Tiếng Anh giao tiếp trôi chảy (Ielts 6.0 hoặc tương đương)
Fluent in English (IELTS 6.0 or equivalent)
Thông tin khác
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi

Thông tin khác

Địa điểm
Hà Nội
Ngày cập nhật
25/11/2021
Ngành nghề
Hóa học
,
Bán lẻ / Bán sỉ
,
Bán hàng / Kinh doanh
Hình thức
Nhân viên chính thức
Lương
Cạnh tranh
Kinh nghiệm
3 - 5 Năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm / Giám sát
Hết hạn nộp
31/12/2021

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN HÓA CHẤT