Mô tả công việc

- Điều phối và theo dõi tiến độ thực hiện, báo cáo kết quả công việc liên quan của các đơn vị/phòng ban trực thuộc Viện.
- Tổng hợp thông tin, báo cáo từ các đơn vị/phòng ban trực thuộc Viện để báo cáo Viện Trưởng và Tập đoàn theo định kỳ hoặc đột xuất
- Kết nối các đơn vị/phòng ban trực thuộc Viện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch.
- Phối hợp các đơn vị/phòng ban trực thuộc Viện và đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng, quản lý kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách chi tiết hàng năm
- Tổng hợp, đề xuất, báo cáo thông tin hoạt động của đơn vị/phòng ban trực thuộc Viện và đơn vị có liên quan cho Ban lãnh đạo Viện/Tập đoàn theo định kỳ hoặc theo yêu cầu
- Phối hợp tiếp nhận và chuyển giao khoa học - kỹ thuật - công nghệ cho các đơn vị/phòng ban trực thuộc Viện và đơn vị liên quan trực thuộc Tập đoàn.
- Phối hợp điều phối các chương trình liên quan eOffice, ERP và các chương trình/dự án khác theo phân công của Lãnh đạo Viện.
- Phối hợp quản trị, thực hiện hợp tác, dự án, đối ngoại trong lĩnh vực liên quan theo phân công.
- Tham mưu và tham gia phối hợp xây dựng KPI cho đơn vị/phòng ban trực thuộc Viện.

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Đại học chuyên ngành Nông nghiệp hoặc chuyên ngành liên quan đến Nông nghiệp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ C hoặc tương đương)
- Vi tính: biết sử dụng các phần mềm chuyên dụng.
- Kỹ năng: giao tiếp/ làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu áp lực công việc.
- Ưu tiên: có kinh nghiệm 02 năm trong công việc tổng hợp.

Thông tin khác

Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
28 - 35
Hình thức: Nhân viên chính thức

Nộp hồ sơ liên hệ

Tập Đoàn Lộc Trời