JobOKO - Tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyển dụng - 24H Công nghệ VTV1

20/11/2021 02:00
Ông Phạm Tuấn Anh - CEO nền tảng tuyển dụng toàn diện JobOKO chia sẻ về chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyển dụng, việc làm trong chương trình 24H Công nghệ VTV1

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid đã gây ra rất nhiều khó khăn cho quá trình kinh doanh, sản xuất của nhiều đơn vị khác nhau trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì lúc này quá trình chuyển đổi số đã trở thành một quá trình không thể đảo ngược và nó cũng kéo theo một vấn đề đó là nhân lực cho quá trình chuyển đổi số cũng đang có sự tăng vọt.

Chủ đề trong tiêu điểm của 24h công nghệ sẽ là chia sẻ của Ông Phạm Tuấn Anh - CEO của nền tảng JobOKO - về nhân lực trong quá trình chuyển đổi số.

Giải thưởng của chúng tôi: