CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


Ngày cập nhật: 02/01/2024

Ngày hiệu lực: 02/01/2024

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên nền tảng tuyển dụng JobOKO (Hệ thống website, app mobile, bao gồm tên miền joboko.com, các tên miền con của joboko.com và các hệ thống được quản lý, phát triển bởi JobOKO thông qua các tên miền khác) thông tin: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà JobOKO cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để JobOKO liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nền tảng tuyển dụng JobOKO về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Joboko Toàn Cầu

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;

Điên thoại: 0598266888;

Email: quanly@joboko.com.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Nền tảng tuyển dụng JobOKO sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và nền tảng tuyển dụng JobOKO.

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

+ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại JobOKO.

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, nền tảng tuyển dụng JobOKO có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu JobOKO thực hiện việc này.

4. Những người được tiếp cận thông tin

Chỉ các thành viên cung cấp và sử dụng dịch vụ trên hệ thống và quản lý hệ thống có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của thành viên trên hệ thống, ngoài ra thông tin không được cung cấp cho bên thứ 3 trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên JobOKO được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của JobOKO. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, JobOKO sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin cá nhân của thành viên (điện thoại, email), số tài khoản giao dịch ngân hàng,... sẽ được bảo mật tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của JobOKO.

- Ban quản lý JobOKO yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại...., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý JobOKO không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của nền tảng tuyển dụng JobOKO. Khi tiếp nhận những phản hồi này, JobOKO sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: quanly@joboko.com.

6. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của JobOKO.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến quản lý hệ thống qua email: quanly@joboko.com.

Quản lý hệ thống có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 07 ngày.

8. Quyền và nghĩa vụ của bạn

Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình được quy định theo pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ngày 17 tháng 4 năm 2023, như được trình bày dưới đây.
Liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể thực hiện các quyền sau đây theo quy định của pháp luật hiện hành:

Quyền được biết
Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền đồng ý
Bạn có quyền được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền truy cập
Bạn có quyền được truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền rút lại sự đồng ý
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào liên quan đến việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào được đề cập ở trên bằng cách liên hệ chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất để xác nhận việc rút lại sự đồng ý.
Bạn cần hiểu rằng khi bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được đề cập ở trên, chúng tôi có thể không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào với bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi ngưng cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình. Trong trường hợp như vậy, quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục của chúng tôi vẫn sẽ được bảo lưu rõ ràng.

Quyền xóa dữ liệu
Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác.
Đặc biệt, bạn có thể xóa hồ sơ ứng tuyển của mình khỏi cơ sở dữ liệu trực tuyến của JobOKO, xóa bỏ hoặc đóng các tài khoản JobOKO của bạn bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ xóa bỏ tất cả các bản sao hồ sơ và dữ liệu của bạn trong vòng 72 giờ.
- Đới với máy tính: Vui lòng xóa tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập tài khoản, vào phần /ho-so/Xóa tài khoản
- Đối với app: Vào Tab: Hồ sơ/Chọn mục Thoát/Bấm link: "Xóa tài khoản"/Bấm "Xóa" để xác định xóa tài khoản
- Hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ quanly@joboko.com.

Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân
Bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi pháp luật có quy định khác. Hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, và sẽ áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của bạn, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền cung cấp dữ liệu cá nhân
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện bởi JobOKO để ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo và tiếp thị, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện
Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi có vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi có thỏa thuận khác của các bên hoặc trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Quyền tự bảo vệ
Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, các luật khác có liên quan, chẳng hạn như nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc yêu cầu các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 của Bộ luật Dân sự.
Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào trong bảng trên, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin liên hệ được nêu trong Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu một số thông tin cụ thể để giúp xác nhận danh tính của bạn, đảm bảo quyền của bạn để thực hiện bất kỳ quyền nào trong bảng trên và ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận nó. Tất cả các yêu cầu hợp pháp sẽ được phản hồi trong khung thời gian quy định.

Bạn cũng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật:
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; yêu cầu các tổ chức và cá nhân liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn;
- Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;
- Cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
- Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân;
- Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn việc vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Cung cấp tài liệu có giá trị pháp lý để chứng minh rằng bạn đã thu thập được sự đồng ý và sự cho phép cần thiết từ người tham khảo hoặc bên thứ ba để cung cấp dữ liệu cá nhân của họ.

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.