Mô tả công việc

Mô tả công việc
Tóm tắt công việc
Mô tả
Tham gia phát triển và maintain các dự án về web game sử dụng Phaser Framework
Cùng các thành viên trong team phân tích thiết kế và lập trình phát triển chức năng cho web game.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc
Yêu cầu công việc:
Ứng viên đã có kinh nghiệm từ 1-2 năm làm việc với HTML5/CSS/JS với web-base project
Ứng viên có kinh nghiệm làm trong các dự án game sử dụng Phaser hoặc PixiJS.
Có kiến thức về lập trình OOP
Có thể viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ maintain, tuân thủ chặt chẽ convention
Có kiến thức và hiểu biết về RESTful API
Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT
(***) Nice to have:
Các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với TypeScripts
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ phát triển front-end, như là babel, webpack, npm;
Các ứng viên có kinh nghiệm với React/Angular là một lợi thế lớn
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống CI/CD như Travis, CircleCI
Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Các ứng viên sẵn sàng học ngôn ngữ lập trình, kiến thức mới

Thông tin khác

Yêu cầu kỹ thuật:
JavaScript
,
Phaser
,
PixiJS
,
HTML5
,
CSS
,
OOP
,
Git
,
RESTful API

Nộp hồ sơ liên hệ

Teneocto Technologies Co.,ltd