Trách nhiệm
Giám sát quá trình thi công và xây dựng công trình để đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chuẩn kỹ thuật và tiến độ đã được thiết kế.
Kiểm tra chất lượng công việc và đảm bảo rằng các quy trình, vật liệu và thiết bị được sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.
Theo dõi tiến độ thi công, xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng để đảm bảo tiến độ được duy trì.
Lập báo cáo về tiến độ, chất lượng và tình hình thi công cho các bên liên quan.
Giám sát an toàn lao động và tuân thủ quy tắc bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng.
Nhiệm vụ
Giám sát quá trình thi công và xây dựng công trình để đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chuẩn kỹ thuật và tiến độ đã được thiết kế.
Kiểm tra chất lượng công việc và đảm bảo rằng các quy trình, vật liệu và thiết bị được sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.
Theo dõi tiến độ thi công, xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng để đảm bảo tiến độ được duy trì.
Lập báo cáo về tiến độ, chất lượng và tình hình thi công cho các bên liên quan.
Giám sát an toàn lao động và tuân thủ quy tắc bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng.
Quyền hạn
Kiểm tra và phê duyệt các đề xuất thay đổi thiết kế, biện pháp phòng ngừa và giải pháp sửa chữa từ nhà thầu.
Đề xuất các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa quy trình xây dựng.
Liên hệ với các cơ quan chức năng để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Tham gia vào quyết định về việc xử lý các sự cố và vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng.
Yêu cầu khác
Kiến thức chuyên môn về kỹ thuật xây dựng, bao gồm hiểu biết về cấu trúc, vật liệu, phương pháp xây dựng và quy chuẩn kỹ thuật.
Kỹ năng quản lý dự án, bao gồm khả năng lập kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ và quản lý nguồn lực.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, cùng với khả năng ra quyết định và đưa ra quyết định một cách logic và có căn cứ.
Kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác với các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thầu và công nhân.
Kiến thức về quy định pháp luật xây dựng và an toàn lao động, và khả năng tuân thủ và áp dụng chúng trong quá trình xây dựng.
Chức danh:
Chuyên viên nghiệp vụ/Kỹ thuật viên
Nơi làm việc:
Nội thành
Mức lương:
5 đến 10 triệu
Trình độ phổ thông cao nhất:
Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Trình độ:
Đại học
Số lượng:
1
Phúc lợi:
Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Cơ hội thăng tiến:
Tốt
Chế độ tăng lương:
Hàng năm
Thời gian làm thêm:

Kinh nghiệm:
Từ 1 đến 2 năm
Tính chất:
Toàn thời gian
Yêu cầu thời gian:
Loại hợp đồng:
12 đến 36 tháng

Nộp hồ sơ liên hệ

Lê Văn Quân

công ty tnhh fsi việt nam