Mô tả công việc

 • Tìm hiểu các hệ thống Database, Data Warehouse, ETL.
 • Tìm hiểu, trải nghiệm môi trường làm việc trên nền tảng Google.
 • Được đào tạo kiến thức xây dựng hệ thống API.
 • Tham gia vào các dự án tích hợp, phát triển hệ thống tích hợp.
 • Được đào tạo kỹ năng phân tích, thu thập yêu cầu khách hàng.
 • Tham gia quan sát và hỗ trợ dự án tích hợp dữ liệu với vai trò thực tập sinh.
 • Thực tập và hỗ trợ triển khai tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống cho các doanh nghiệp hàng đầu việt nam
 • Phân tích yêu cầu tích hợp giữa các hệ thống quản trị trong doanh nghiệp như ERP, CRM, MIS.....

Yêu cầu công việc

 • Sinh viên năm 3 - 4 hoặc đã tốt nghiệp.
 • Sinh viên thuộc khoa/ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu bắt buộc:
 • Có kiến thức về một ngôn ngữ lập trình.
 • Có đam mê với ngành lập trình.
 • Có hiểu biết cơ bản về các hệ thống cơ sở dữ liệu: MS SQL, MySQL, Oracle,...
 • Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch.
 • Kỹ năng đọc tài liệu Tiếng anh, Tiếng Việt.
Yêu cầu ưu tiên:
 • Đã từng tham gia vào dự án/project với vai trò lập trình viên.
 • Đã tiếp xúc, làm việc với các hệ thống API.
 • Đã từng sử dụng các công cụ API testing như Postman, JMeter
 • Có chứng chỉ, bằng cấp liên quan.

Quyền lợi được hưởng

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty TNHH Gimasys