Mô tả công việc

 • Lập, kiểm soát chi phí trong tổng mức đầu tư, dự toán, tổng dự toán, các định mức, đơn giá trong lĩnh vực xây dựng, kết cấu.
 • Lập kế hoạch, chuẩn bị khối lượng mời thầu cho các gói thầu.
 • Tham gia kiểm soát chi phí trong quá trình đấu thầu (giá, khối lượng)
 • Tham gia cùng với Bộ phận Phục vụ Đấu thầu và Mua sắm đánh giá thầu và kiến nghị chọn nhà thầu...
 • Kiểm soát, quản lý hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán các nhà thầu...
 • Kiểm soát chi phí phát sinh trong quá trình thi công.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Dự toán

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp các chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng.
 • Am hiểu về công trình xây dựng, biện pháp thi công (lập dự toán và hiểu biết về đơn giá vật tư, nhân công theo thị trường).
 • Có kiến thức về thanh quyết toán hợp đồng xây dựng.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHC GROUP