Lập Trình Viên .NET/ C#
7****** - 1******* VND
Login to view salary
Số lượng tuyển : 1 người
Your role & responsibilities:
Công ty đang có nhiều dự án từ khách hàng Nhật Bản, và đang trong quá trình xây dựng đội ngũ nòng cốt của công ty. Tham gia vào Koushin sẽ là cơ hội cho các bạn phát triển và trở thành các thành viên chủ chốt của công ty.
Nhận thiết kế từ tập đoàn Nhật Bản. Dựa vào các thiết kế đó, các bạn sẽ xây dựng sản phẩm cho Tập Đoàn, giúp Tập Đoàn ứng dụng CNTT vào quản lý kinh doanh, sản xuất. Các bạn sẽ được tham gia rất nhiều công đoạn để xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh.
Một số tính năng chính khi xây dựng hệ thống như sau :
Tạo Form nhập liệu .
Xử lý , tính toán số liệu sau khi nhập trên CSDL Sql Server
Tạo các Report để in ra giấy A4 hoặc PDF
Xuất dữ liệu ra file CSV để truyền cho các hệ thống khác
Import dữ liệu từ file CSV vào hệ thống
Your skills & qualifications:
Thực hiện các dự án sử dụng C# và SQL SERVER
Có khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc theo nhóm.

Nộp hồ sơ liên hệ

CÔNG TY TNHH KOUSHIN VIỆT NAM