Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam

  • Địa điểm: 22th Floor, Center Building, 1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam.
  • Website: dfkvietnam.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY

DFK Việt Nam là một trong số ít các công ty kiểm toán tại Việt Nam được thành lập bởi các kiểm toán viên đã làm việc nhiều năm cho các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới ("the Big Four"). Hiện nay, chúng tôi có gần 100 nhân viên chuyên nghiệp và là một trong 20 công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam.

Trong năm 2009, chúng tôi là một trong số 21 công ty kiểm toán (bao gồm cả "the Big Four") được Bộ Tài chính lựa chọn để hỗ trợ Bộ trong việc nghiên cứu và cập nhật các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Từ năm 2007 đến nay, hàng năm chúng tôi đều được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ("SSC") cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và kinh doanh chứng khoán. Mỗi năm chỉ có khoảng 20% các công ty kiểm toán tại Việt Nam được SSC cấp giấy phép này.

Danh sách việc làm

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép

Đăng tin tuyển dụng MIỄN PHÍ trên Joboko

Giải thưởng của chúng tôi: