Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long

Địa điểm: 70 Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Giới thiệu công ty

Hoạt động kinh doanh - dịch vụ

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thỏa thuận
Đà Nẵng
31/07/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thoả thuận
Đà Nẵng
31/07/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thỏa thuận
Đà Nẵng
31/07/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thoả thuận
Đà Nẵng
01/07/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thoả thuận
Đà Nẵng
30/06/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thỏa thuận
Đà Nẵng
01/07/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thỏa thuận
Đà Nẵng
01/07/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thoả thuận
Đà Nẵng
30/06/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Thỏa thuận
Đà Nẵng
01/07/2024

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.